Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri
7. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi, 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Elite World Asia Hotel - İstanbul’ da düzenlenecektir.

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’dir. İngilizce - Türkçe simültane tercüme yapılacaktır.

Davet Mektubu
Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Toplantı süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

Katılım Sertifikası
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Kongre Web Sayfası
Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacı ile web sayfası oluşturulmuştur. Kongrede sunulması istenilen bildiriler özet şeklinde www.urojinekoloji2019.com web sayfası aracılığı ile toplanacaktır.

Stand Alanları
Toplantı süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte toplantı kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

Önemli Tarihler