Bilimsel Program

Please click here for the scientific program in English

Salon A

08:45 - 09:00  

Açılış
Eray Çalışkan
Akın Sivaslıoğlu
Ateş Karateke

09:00 - 10:25

I. OTURUM
Oturum Başkanları: Akın Sivaslıoğlu, Eray Çalışkan

09:00 - 09:15 TVT için anatomi
Eren Akbaba
09:15 - 09:30

TOT – Retropubik TOT için anatomi
Akın Sivaslıoğlu

09:30 - 09:45 Miniaskı için anatomi
Nida Bayık
09:45 - 10:00 Burch Anatomisi
Fatma Ferda Verit
10:00 - 10:20 Prolapsus cerrahisi için anatomik nirengi noktaları
Nevin Sağsöz
10:20 - 10:25 Tartışma
10:25 - 10:45 Kahve Molası

10:45 - 11:15

KEYNOTE OTURUMU        
Oturum Başkanları: Ateş Karateke, Akın Sivaslıoğlu
Noktüri Yönetimi, Sheriff Mourad  (ICS President)

11:15 - 12:50

II. OTURUM
Oturum Başkanları: Fatma Ferda Verit, Nevin Sağsöz

11:15 - 11:35

NICE 2019 üriner inkontinans için rehber,
Mohammed AbdelFettah

11:35 - 11:55

Ürodinami inkontinant olguda yapılmalı mı?
Tufan Tarcan

11:55 - 12.15 Ani işeme hisli inkontinasta cerrahinin yeri var mı?
Alper Başbuğ
12:15 - 12:35 Stres Üriner İnkontinansta medikal tedavi
Cüneyd Özkürkçügil
12:35 - 12:45

Pelvik taban değerlendirilmesinde VTI teknolojisi
Eray Çalışkan

12:45 - 12:50 Tartışma
12:50 - 13:35

Uydu Sempozyumu
Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Denge: Türkiye’de Onaylı İlk ve Tek Beta 3 Reseptör Agonisti Betmiga
Akın Sivaslıoğlu

13:35 - 14:35 Öğle Yemeği
14:35 - 16:10

III. OTURUM
Oturum Başkanları: Tufan Tarcan, Oktay Demirkesen

14:35 - 14:55 Posterior vajinal kompartmanın önemli yönleri
Burghard Abendstein
14:55 - 15:10

Askı operasyonu başarısız olursa SUİ tedavisinde ne yapılmalı?
Sheriff Mourad

15:10 - 15:25 Genito-pelvik ağrı/penetrasyon bozukluğu (Vajinusmus) nasıl yönetilir?
Sezen Köseoğlu
15:25 - 15:45 Gebelik, doğum ve pelvik taban
Sefa Arlıer
15:45 - 16:05 Pelvik taban rehabilitasyonu
Yasemin İrkilata
16:05 - 16:10 Tartışma
16:10 - 16:25 Kahve Molası
16:25 - 18:10

IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Nurettin Demir, Cüneyt Özkürkçügil

16:25 - 16:45

Apikal prolaps yönetimi
Mohamed Abdel Fattah

16:45 - 17:05

Aşırı aktif mesane tedavisinde  güncel durum
Oktay Demirkesen

17:05 - 17:25

Ön kompartman defektinde Trapezoid onarım
Derya Kılıç

17:25 - 17:45

Arka kompartman defektinde RVF’nin USL’ye plikasyonu
Burcu Kasap

17:45 - 18:05

Prolapsus onarımında kombine (vajinal/laparoskopi) girişimin yeri var mı?
Burghard Abenstein

18:05 - 18:10 Tartışma

Salon B

14:30 - 18:00

V. OTURUM
Serbest Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Esra Saygılı, Tolga Güler

 

 

09:00 - 15:45

VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Volkan Kurtaran, Süleyman Salman

09:00 - 09:20

İnkontinansta pelvik taban ultrasonografisi
Giulio Santoro

09:20 - 09:40

POP’lu olguda pelvik taban USG’si
Giulio Santoro

09:40 - 10:00

Travmatik mastürbasyon sendromu
Cem Keçe

10:00 - 10:20

Kadında orgazm bozukluğu ve tedavisi
Cem Keçe

10:20 - 10:40 POP’da laparoskopik sakrokolpepeksi, pektopeksi ve lateral süspansiyon
Yakup Kumtepe
10:40 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:40

VII. OTURUM
Oturum Başkanları: İsa Aykut Özdemir, Rukset Attar

11:00 - 11:40 Prolaps Cerrahisinde trans vajinal örgü kullanımı: Güncel Durum ve gelecek
Mohamed Abdel Fattah
11:40 - 12:00

POP cerrahisinde uterus korunmalı mıdır?
Metin Çapar

12:00 - 12:20

Pelvik ağrı yönetiminde güncel durum
Erkut Attar

12:20 - 12:35 Obstetrik anal sfinkter tamiri
Erdoğan Aslan
12:35 - 12:40 Tartışma
12:40 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:05

VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Tevfik Yoldemir, Esra Saygılı

13:30 - 13:50

Vesikovajinal fistül tamiri
Tolgay Tüyan İlhan

13:50 - 14:10

Vulvodini nasıl yönetilir?
Rukset Attar

14:10 - 14:30 Vajinal histerektomi, sakrospinöz fiksasyon ve Kolpokleizis
Ateş Karateke
14:30 - 14:45

Kronik sistit tedavisinde güncel durum
Rahmi Onur

14:45 - 15:00

İnkontinans tedavisinde örgüsüz cerrahi
Mohamed Abdel Fattah

15:00 - 15:05 Tartışma
15:05 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:45

IX. OTURUM
Oturum Başkanları: Ozan Doğan, Alper Başbuğ

15:15 - 15:30

Himenoplasti
Akın Sivaslıoğlu

15:30 - 15:45

Labioplasti  ve Hudoplasti
Ozan Doğan

15:45 - 16:00

G-shot ve O-shot
Aşkı Ellibeş Kaya

16:00 - 16:20

Genital estetik cerrahi de dolgu, PRP, FRP uygulamaları
Sevtap Hamdemir Kılıç

16:20 - 16:40

Genital lazer uygulamaları
Tamer Erel

16:40 - 16:45 Tartışma
16:45 – 17:00

Akılcı İlaç Kullanımı
Ozan Doğan

17:00

Kapanış
Önemli Tarihler